Google Eyes
2008
Glazed Ceramic
14 x 20 x 13 inches